NGTT-BANNER-805x595px
  • 3003 View

(Tiếng Việt) NHẬP GIA TÙY TỤC

(Tiếng Việt) Những màn tranh luận “xoắn lưỡi”
Những chủ đề về sự khác biệt văn hóa, giao thoa giữa thế hệ cũ & mới
Những câu chuyện được trải lòng với nhiều cung bậc cảm xúc
Các thành viên trong “Gia Đình Văn Hóa” này đến từ những đất nước khác nhau nói Tiếng Việt rất sành sõi cùng những vị khách mời nổi tiếng của Việt Nam sẽ có những tranh luận thú vị về

Comments