BVA
  • 3806 Lượt xem

Blue Venture Award – Giải Thưởng Doanh Nhân Cộng Đồng Mùa 2 Quay Trở Lại Với Dàn Giám Khảo Siêu Hot

Hướng đến trọng tâm phát triển bền vững, chia sẻ lợi ích với cộng đồng, Blue Venture Award mùa 2 tiếp tục thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cho cộng đồng.

Bình luận