100_v
  • 3811 View

[Shark Tank] Groovebook cut

App chụp và in hình: Sản phẩm này đã nhận được khoản đầu tư $150,000 từ SHARK Mark & Kelvin trong chương trình Shark Tank tại Mỹ.

App chụp và in hình: Sản phẩm này đã nhận được khoản đầu tư $150,000 từ SHARK Mark & Kelvin trong chương trình Shark Tank tại Mỹ.

Comments