st01
  • 3505 Lượt xem

[Shark Tank Việt Nam] Các chuyên gia nói gì về khởi nghiệp & thành công?

Mỗi người có một quan điểm về sự thành công khác nhau. Hãy lắng nghe quan điểm về thành bại Mentor – là những CEO, Founder, nhà đầu tư, chuyên gia cố vấn, huấn luyện,… của Shark Tank Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi nêu ra quan điểm của chính bạn!

Mỗi người có một quan điểm về sự thành công khác nhau.
Hãy lắng nghe quan điểm về thành bại Mentor – là những CEO, Founder, nhà đầu tư, chuyên gia cố vấn, huấn luyện,… của Shark Tank Việt Nam.

Hãy cùng chúng tôi nêu ra quan điểm của chính bạn!

Bình luận