st01
  • 3632 View

Trailer tuyển sinh – SharkTankVietnam

Hơn 1000 hồ sơ dự thi start-up từ mọi miền đất nước đã gửi về tham dự Shark Tank Việt Nam để tìm kiếm cơ hội được SHARK đầu tư cho ý tưởng của mình

Hơn 1000 hồ sơ dự thi start-up từ mọi miền đất nước đã gửi về tham dự Shark Tank Việt Nam để tìm kiếm cơ hội được SHARK đầu tư cho ý tưởng của mình

Comments