NGTT LOGO
  • 3003 View

(Tiếng Việt) NHẬP GIA TÙY TỤC

(Tiếng Việt) Nhập gia tùy tục là chương trình hội tụ các khách mời đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để cùng giao lưu, chia sẻ, tìm hiểu về văn hóa, phong tục của người Việt Nam. Thông qua chương trình, những người bạn quốc tế không chỉ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Việt Nam mà các khán giả xem truyền hình cũng thêm thấu hiểu để giúp những người nước ngoài “nhập gia tùy tục” một cách thuận lợi.

Comments