TV Shows

Shark Tank

Shark Tank

Shark Tank chương trình truyền hình thực cho doanh nhân khởi nghiệp sẽ trình bày những sản phẩm độc đáo của họ để thuyết phục SHARK đầu tư vào dự án kinh doanh của mình.